Какво представлява Арнигел®?

Арнигел® е хомеопатичен лекарствен продукт за допълващо локално лечение при леки травми (контузии, мускулна умора и други) при възрастни и деца над 1 година, когато не е нарушена целостта на кожата.

boiron_logo_b

Терапевтични показания

Име на лекарствения продукт

АРНИГЕЛ
7 % гел, Планинска арника TM

Качествен и количествен състав
100 g гел съдържат:
Планинска арника TM     7 g
(Arnica montana MT)

Лекарствена форма
Гел.

Противопоказания
Деца под 1 година. Свръхчувствителност към Планинска арника или към някое от помощните вещества.
Да не се нанася върху лигавиците, очите, при мокреща дерматоза, инфектирани лезии или рани.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба
Ако симптомите не се подобряват или се влошават, лечението трябва да се преоцени.

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие
Не се препоръчва приложение в комбинация с антикоагуланти.

Бременност и кърмене
В отсъствието на експериментални и клинични данни
и като предохранителна мярка, употребата на този лекарствен продукт да се избягва по време на бременност и кърмене.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини
Неприложимо.

Нежелани лекарствени реакции
При алергична реакция, лечението да се прекрати.

Предозиране
Не са описани случаи на предозиране.

Фармацевтични данни
Списък на помощните вещества
Карбомер
Разтвор на натриев хидроксид 10%
Етанол 96% (V/V)
Пречистена вода

Фармакологични свойства

Фармакотерапевтична група:
Поради отсъствие на научни данни терапевтичните показания на този лекарствен продукт се основават
на традиционната хомеопатична употреба на
неговите съставки.

Несъвместимости
Неприложимо.

Срок на годност
3 години.

АРНИГЕЛ гел може да бъде използван 1 година
след първоначално отваряне.

Специални условия на съхранение
Този лекарствен продукт не изисква специални
условия на съхранение.

Данни за опаковката
Картонена кутия съдържаща една алуминиева туба от 45 g.

Листовка за пациента

Дозировка и начин на приложение

Прилагане върху кожата.

Прилагане върху кожата.

  • Да се нанесе възможно най-скоро тънък слой Арнигел гел върху болезнените участъци на кожата като леко се масажира go пълното му абсорбиране.
  • Приложението се подновява от 1 до 2 пъти дневно.

Други продукти на Боарон в България